Eieform bolig BOFORHOLD_EIEFORM

Angir hvem som eier boligen, uavhengig av bosettings- og eventuelle leieforhold. Der det er flere eiere er den med størst andel valgt. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

Kategorier

A
Privatpersoner
B
Private foretak
C
Borettslag og boligbyggelag
D
Kommunalt eie
E
Fylkeskommunalt eie
F
Statlig eie
H
Annet
I
Ikke kodet
  • Boforhold
  • Husholdning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2018-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01

Historikk