Bygningstype standard 2000 aggregert inndeling BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR

Variabelen viser hvilken type bygning boligen befinner seg i. Grupperingen er en aggregering av detaljert bygningstype i Matrikkelen. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

Kategorier

01
Enebolig
02
Tomannsbolig
03
Rekkehus, kjedehus, andre småhus
04
Store boligbygg
05
Bygning for bofellesskap
06
Andre bygningstyper
  • Boforhold
  • Husholdning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2018-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01

Historikk