Bygningstype standard 2000 detaljert inndeling BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE

Bygningstype er en 3-sifret kode som sier hva slags bygg det er. Første siffer identifiserer hvilken hovedkategori bygget er i (f.eks. 1=bolig), mens de siste to spesifiserer ytterligere innefor hovedkategorien (f.eks. 131=rekkehus). Kommunen er ansvarlig for å registrere en gyldig bygningstype på nye bygg. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

Kategorier

111
Enebolig
112
Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l.
113
Våningshus
121
Tomannsbolig, vertikaldelt
122
Tomannsbolig, horisontaldelt
824
Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk
825
Tilfluktsrom/bunker
829
Annen beredskapsbygning
830
Monument
840
Offentlig toalett
Vis ⁨118⁩ skjulte kategorier
  • Boforhold
  • Husholdning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2018-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01

Historikk