Antall personer 0-17 år i husholdningen BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR

Som barn regnes her personer under 18 år som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av foreldrene. Personer under 18 år som er bosatt sammen med andre voksne enn sine foreldre, for eksempel fosterbarn, regnes i denne sammenheng ikke som barn i husholdningen. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.
 • Befolkning
 • Husholdning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2005-01-01 - 2019-01-01
Format
N/A
Måleenhet
antall

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2015-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
Vis ⁨7⁩ skjulte datoer

Historikk