Alle Personidenter BEFOLKNING_MRK_FNR

Variabelen viser alle tilgjengelig personer i Microdata.no med gyldige og ugyldige identer

Kategorier

1
Fødselsnummer
2
D-nummer
3
Ugyldig identitet
  • Populasjon
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2020-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk