Fødselsnummer mor BEFOLKNING_MOR_FNR

Variabelen er konstrukert fra mors fødselsnummer. Ment for bruk som koblingsnøkkel
  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2020-01-01
Format
RandomUInt48
Måleenhet
N/A

Historikk