Bostedskommune fra Folkeregisteret BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL

Variabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret (formell adresse). En annen variabel om bostedskommune, BOSATTEFDT_BOSTED, angir bostedskommune som forløp med hendelsesdatoer. I tillegg foreligger en variabel KOMMNR_FAKTISK, som viser faktisk bostedskommune når denne avviker fra folkeregistrert adresse. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

Kategorier

0301
0301 Oslo
1101
1101 Eigersund
1103
1103 Stavanger
1106
1106 Haugesund
1108
1108 Sandnes
5441
5441 Deatnu - Tana
5442
5442 Unjárga - Nesseby
5443
5443 Båtsfjord
5444
5444 Sør-Varanger
9999
9999 Uoppgitt
Vis ⁨349⁩ skjulte kategorier
 • Befolkning
 • Husholdning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1989-01-01 - 2020-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 1989-01-01
 • 1990-01-01
 • 1991-01-01
 • 1992-01-01
 • 1993-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
Vis ⁨24⁩ skjulte datoer

Historikk