Bostedskommune faktisk adresse BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK

Variabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret (formell adresse). I folkeregisteret er bostedsadressen stedet der den enkelte person har sin overveiende døgnhvile. For ugifte studenter er det imidlertid frivillig å melde flytting fra hjemstedet selv om man reelt sett har et bosted på studiestedet. Ved bruk av andre datakilder finner man bostedsadresse på studiestedet. Bostedskommune basert på faktisk adresse er relevant for husholdningsopplysninger. Før 2014 benyttes kun bostedskommune fra Folkeregisteret, KOMMNR_FORMELL. For bostedskommune basert på adresse i Folkeregisteret foreligger også en variabel BOSATTEFDT_BOSTED, denne angir bostedskommune som forløp med hendelsesdatoer. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

Kategorier

0101
0101 Halden
0104
0104 Moss
0105
0105 Sarpsborg
0106
0106 Fredrikstad
0111
0111 Hvaler
5051
5051 Nærøy
5052
5052 Leka
5053
5053 Inderøy
5054
5054 Indre Fosen
5061
5061 Rindal
Vis ⁨415⁩ skjulte kategorier
  • Befolkning
  • Husholdning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2014-01-01 - 2019-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2014-01-01
  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01

Historikk