Innvandringskategori BEFOLKNING_INVKAT

Variabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.

Kategorier

A
Født i Norge med to norskfødte foreldre
B
Innvandrere
C
Norskfødte med innvandrerforeldre
E
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder
F
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder
G
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre
  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2020-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk