Første oppholdsdato BEFOLKNING_FORSTDATO

Variabelen viser personens første oppholdsdato i landet
  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2020-01-01
Format
YYYYMMDD
Måleenhet
Finnes ikke (N/A)

Historikk