• Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2016-12-30
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk