Barnetrygd, mottak, månedsbeløp BARNETRMOTFDT_BELOP

Viser beløpet som utbetales i barnetrygd per måned.
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1996-12-01 - 2015-11-30
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk