Arbeidssøker, tiltakskategori, ordinære ARBSOEK1992FDT_TILTAK3

Tiltaksgrupper for personer på ordinære tiltak

Kategorier

1
Sysselsetting i offentlig virksomhet
2
Lønnstilskudd til arbeidsgiver
3
Praksisplass/fadderordning
4
AMO/jobbklubber
5
Vikarplasser
6
Andre ordinære tiltak
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsledighet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1992-01-01 - 2001-04-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk