Arbeidssøker, stønadskategori ARBSOEK1992FDT_STONAD

Stønadstype som mottas av arbeidssøker/yrkeshemmed. Variabelen er av usikker kvalitet.

Kategorier

0
0 ukjent
AT
Attføringspenger
DP
Dagpenger
ID
Ikke dagpenger
SA
Søkt attføringspenger
SD
Søkt dagpenger
SO
Sosialhjelp
SY
Sykepenger
UT
Uføretrygd
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsledighet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1992-01-01 - 2001-04-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk