Arbeidsavklaringspenger, mottaksperiode ARBAVKLARPFDT_MOTTAK

Datering av mottaksperiode

Kategori

1
Mottar stønad/ytelse
  • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
  • Arbeid og lønn
  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2010-03-01 - 2016-11-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk