Skip to content

Databank

Topics

Data type

Unit type

Key variable for

Temporality

AFPO2011FDT_GRAD
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, uttaksgrad
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_GRAD
Avtalefestet pensjon, privat sektor, uttaksgrad
Valid period2011-01-01 - 2017-12-31
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_GRAD
Alderspensjon fra folketrygden, uttaksgrad
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBAVKLARPFDT_MOTTAK
Arbeidsavklaringspenger, mottaksperiode
Valid period2010-03-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBSOEK2001FDT_HOVED
Arbeidssøker, hovedgruppe
Valid period2001-05-01 - 2023-12-17
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
BARNETRMOTFDT_ANTBARN
Barnetrygd, mottak, antall barn
Valid period1996-12-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_BELOP
Barnetrygd, mottak, månedsbeløp
Valid period1996-12-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_MOTTAK
Barnetrygd, mottaksperiode
Valid period1996-12-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_STATUSK
Barnetrygd, mottak, type
Valid period1996-12-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ENSLIGBTSFDT_MOTTAK
Enslig forsørger stønad til barnetilsyn, mottak
Valid period1991-12-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ENSLIGOVGFDT_MOTTAK
Enslig forsørger overgangsstønad, mottak
Valid period1991-12-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATBRN2011FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte barn, mottak
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATEKT2011FDT_GRAD
Pensjon til etterlatt ektefelle, uttaksgrad
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATEKT2011FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte ektefelle, mottak
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATFAM2011FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte familiepleiere, mottak
Valid period2011-01-01 - 2023-10-31
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
GRUNNSTFDT_MOTTAK
Grunnstønad fra folketrygden, mottak
Valid period1991-12-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
HJELPSTFDT_MOTTAK
Hjelpestønad fra folketrygden, mottak
Valid period1991-12-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad