Skip to content

Databank

Topics

Data type

Unit type

Key variable for

Temporality

REGSYS_SEKTOR_2014
Institusjonell sektor 2012
Valid period2011-11-16 - 2014-11-16
Updated2020-10-29
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_VIRK_NACE1_SN07
Virksomhetens hovednæring
Valid period2015-11-16 - 2019-11-16
Updated2020-10-29
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_YRKSTAT
Arbeidsmarkedsstatus
Valid period2000-11-16 - 2014-11-16
Updated2020-10-29
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARBKOMM
Arbeidsstedskommune
Valid period2000-11-16 - 2014-11-16
Updated2020-10-29
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_FORG_FRM
Organisasjonsform
Valid period2000-11-16 - 2014-11-16
Updated2020-12-07
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
INNTEKT_FORSORGERFRADRAG
Forsørgerfradrag
Valid period1993-01-01 - 2000-12-31
Updated2021-02-11
Unit typePerson
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
NUDB_GS_STP_HEI
Heimkunnskap (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_KROE
Kroppsøvning (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_NAM
Natur-og miljøfag (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_SAM
Samfunnsfag (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_KRL
Kristendom, religion og livssyn (2002-2008)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
VALG_FULLTELLINGSKOMMUNE
Totaltelling i kommunen
Valid period2013-09-09 - 2019-09-09
Updated2021-10-11
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Valg
VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSB
Manntallskontroll
Valid period2013-09-09 - 2019-09-09
Updated2021-10-11
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Valg
VALG_TVERRVEKT
Vekt som gir utvalget tverrsnittsegenskaper for hele landet
Valid period2013-09-09 - 2019-09-09
Updated2021-10-11
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Valg
NUDB_GS_STP_ENM
Engelsk muntlig (tom 2021)
Valid period
Updated2022-03-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_ENS
Engelsk skriftlig (tom 2021
Valid period
Updated2022-03-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITAL
Skattepliktig bruttofinanskapital
Valid period1993-01-01 - 2020-12-31
Updated2022-03-22
Unit typePerson
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
INNTEKT_BRUTTOFORM
Skattepliktig bruttoformue
Valid period1993-01-01 - 2020-12-31
Updated2022-03-22
Unit typePerson
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_FORMUESKATT
Formuesskatt
Valid period1993-01-01 - 2020-12-31
Updated2022-03-22
Unit typePerson
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
INNTEKT_GJELD
Gjeld
Valid period1993-01-01 - 2020-12-31
Updated2022-03-22
Unit typePerson
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue