Skip to content

Databank

Topics

Data type

Unit type

Key variable for

Temporality

REHABFDT_DAGSATS
Rehabiliteringspenger, dagsats
Valid period2002-01-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
REHABFDT_INNV_GRAD
Rehabiliteringspenger, innvilgelsesgrad
Valid period2002-01-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
REHABFDT_MOTTAK
Rehabiliteringspenger, mottak
Valid period2002-01-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
TIDSUFOERPFDT_MOTTAK
Tidsbegrenset uførestønad, mottak
Valid period2004-01-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
TIDSUFOERPFDT_UFG
Tidsbegrenset uførestønad, uføregrad
Valid period2004-01-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_MOTTAK
Uførepensjon, mottak
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_UFG
Uførepensjon, uføregrad
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO1992FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP1992FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
INNTEKT_TJENPEN
Tjenestepensjoner
Valid period2006-01-01 - 2017-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
REGSYS_ARBTID
Forventet/avtalt arbeidstid, intervaller
Valid period2000-11-01 - 2014-11-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_NARING_SN2002
Næring hovedarbeidsgiver (SN2002)
Valid period2002-11-01 - 2007-11-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_NARING_SN94
Næring hovedarbeidsgiver (SN94)
Valid period2000-11-01 - 2001-11-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_SEKTOR
Institusjonell sektor
Valid period2000-11-01 - 2012-11-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_YRKE_PUBL
Yrke. Publiseringskategorier basert på STYRK2008.
Valid period2009-11-01 - 2015-11-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARBTIM
Forventet/avtalt arbeidstid, eksakte timer
Valid period2000-11-16 - 2014-11-16
Updated2020-10-29
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014
Foretakets sektorkode
Valid period2015-11-16 - 2019-11-16
Updated2020-10-29
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_NARING_SN2007
Næring hovedarbeidsgiver (SN2007)
Valid period2008-11-16 - 2014-11-16
Updated2020-10-29
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_ORGBED
Personens hovedarbeidsforhold - virksomhet
Valid period2000-11-16 - 2014-11-16
Updated2020-10-29
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_ORGFOR
Personens hovedarbeidsforhold - foretak
Valid period2000-11-16 - 2014-11-16
Updated2020-10-29
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap