Skip to content

Databank

Topics

Data type

Unit type

Key variable for

Temporality

ALDPENSJ1992FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBSOEK1992FDT_STONAD
Arbeidssøker, stønadskategori
Valid period1992-01-01 - 2001-04-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK1992FDT_TILTAK3
Arbeidssøker, tiltakskategori, ordinære
Valid period1992-01-01 - 2001-04-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK1992FDT_TILTAK5
Arbeidssøker, tiltakskategori, yrkeshemmede
Valid period1992-01-01 - 2001-04-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ENSLIGUTDFDT_MOTTAK
Enslig forsørger utdanningsstønad, mottak
Valid period1998-06-01 - 2015-06-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATBRN1992FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte barn, mottak
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATEKT1992FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte ektefelle, mottak
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATFAM1992FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte familiepleiere, mottak
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
FUFOERPFDT_MOTTAK
Foreløpig uførestønad
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
FUFOERPFDT_UFG
Foreløpig uførestønad, uføregrad
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_BTFAK
Pensjon, barnetillegsfaktor
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_ETFAK
Pensjon, ektefelletillegsfaktor
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_FRADFAK
Pensjon, fradrag for arbeidsinntekt
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_GPFAK
Pensjon, grunnpensjonsfaktor
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_STFAK
Pensjon, særtilleggsfaktor
Valid period1970-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_TPFAK
Pensjon, tilleggspensjonsfaktor
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_UFG
Uførepensjon, uføregrad
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_VTSMFAK
Pensjon, ventetillegg, andel av G per år
Valid period1973-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJPOENGFDT_OPT
Pensjonspoeng, overkompensasjon
Valid period1992-12-31 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJPOENGFDT_SPT
Pensjonspoeng, sluttpoengtall
Valid period1992-12-31 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad