Skip to content

Databank

Topics

Data type

Unit type

Key variable for

Temporality

ARBEIDSSOKER_MAXDP
Maksimale dagpengerettigheter, antall uker
Valid period2018-09-30 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBEIDSSOKER_REG_STAT
Personens registerstatus i folkeregisteret
Valid period1999-10-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBEIDSSOKER_TILTAK
Ledig eller på tiltak
Valid period1990-01-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORM
Form for ansettelse
Valid period2021-01-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID
Avtalt arbeidstid per uke
Valid period2015-02-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBKOMM
Arbeidsstedskommune
Valid period2015-01-31 - 2023-07-31
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS
Arbeidsmarkedsstatus
Valid period2015-01-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_H3LDELTID
Avtalt heltid eller deltid
Valid period2015-02-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID
Hoved- eller biarbeidsforhold
Valid period2015-01-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_KILDE
Kilde for arbeidsforholdet
Valid period2015-01-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SLUTT
Sluttdato for arbeidsforholdet
Valid period2015-01-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeInstant
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAK
Årsak til sluttdato
Valid period2021-01-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_START
Startdato for arbeidsforholdet
Valid period2015-01-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeInstant
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST
Avtalt Stillingsprosent
Valid period2015-02-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPP
Innrapportert avtalt stillingsprosent
Valid period2015-02-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDE
Kilde for avtalt stillingsprosent
Valid period2015-02-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SYSS
Grunnlag for sysselsettingsklassifikasjon
Valid period2015-01-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_TID_ORDNING
Arbeidstidsordning (skift- og turnusordninger)
Valid period2015-01-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID
Antall timer per uke som full stilling tilsvarer
Valid period2015-02-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPP
Innrapportert antall timer per uke som en full stilling tilsvarer
Valid period2015-02-16 - 2023-07-16
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting