Skip to content

Databank

Topics

Data type

Unit type

Key variable for

Temporality

AFPO1992FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_GRAD
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, uttaksgrad
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP1992FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_GRAD
Avtalefestet pensjon, privat sektor, uttaksgrad
Valid period2011-01-01 - 2017-12-31
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_MOTTAK
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_GRAD
Alderspensjon fra folketrygden, uttaksgrad
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Valid period2011-01-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBAVKLARPFDT_MOTTAK
Arbeidsavklaringspenger, mottaksperiode
Valid period2010-03-01 - 2023-12-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBEIDSFORHOLD_PERSON
Arbeidsforhold, person
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sykefravær
 • Sysselsetting
ARBEIDSSOKER_ALDER
Alder per 16. i statistikkmåneden
Valid period1990-01-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBEIDSSOKER_ANT_D_AS
Antall dager som arbeidssøker
Valid period2001-05-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBEIDSSOKER_ARBEIDSSOKERSTATUS_FIN
Arbeidssøkerstatus, fingruppe
Valid period2002-10-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBEIDSSOKER_ARBEIDSSOKERSTATUS_GROV
Arbeidssøkerstatus, grovgruppe
Valid period2002-10-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBEIDSSOKER_AS_HOVED
Hovedarbeidssøkerstatus
Valid period2004-01-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBEIDSSOKER_AS_YTELSE
Rettighetsstatus
Valid period2004-01-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBEIDSSOKER_DAGDATO1
Oppdateringsdato fra statistikkdata
Valid period1990-01-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBEIDSSOKER_ESTATUS
Ekteskapelig status fra folkeregisteret
Valid period1990-01-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBEIDSSOKER_KJOENN
Kjønn
Valid period1990-01-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker