Skip to content

Databank

Topics

Data type

Unit type

Key variable for

Temporality

SOSHJLPFDT_MOTTAK
Økonomisk sosialhjelp, mottak
Valid period1992-01-01 - 2022-12-01
Updated2024-02-08
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Sosialhjelp
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_LAAN
Økonomisk sosialhjelp, lånebeløp i året
Valid period1992-01-01 - 2022-12-31
Updated2024-02-08
Unit typePerson
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Sosialhjelp
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_BIDB
Økonomisk sosialhjelp, bidragsbeløp i året
Valid period1992-01-01 - 2022-12-31
Updated2024-02-08
Unit typePerson
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Sosialhjelp
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_MNDUTBET
Økonomisk sosialhjelp, antall måneder i året
Valid period1992-01-01 - 2022-12-31
Updated2024-02-08
Unit typePerson
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Sosialhjelp
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_ANTKOM
Økonomisk sosialhjelp, antall kommuner
Valid period1992-01-01 - 2022-12-31
Updated2024-02-08
Unit typePerson
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Sosialhjelp
 • Trygd og stønad
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOV
Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om vid.opplæring/opplæringsloven
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Videregående utdanning
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD
Årstall første gang registrert i videregående utdanning
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Videregående utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_UH
Årstall første gang registrert i høyere utdanning
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOV
Årstall første gang registrert i hovedfag/master
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS
Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS
Årstall første gang fullført treårig videregående skolenivå
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, yrkesfag
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, allmennfag
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY
Årstall første gang fullført høgskolekandidat eller tilsvarende
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOV
Årstall første gang fullført hovedfagsnivå/master
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOK
Årstall første gang fullført doktorgrad
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG
Årstall første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning