Skip to content

Databank

Topics

Data type

Unit type

Key variable for

Temporality

BEFOLKNING_DOEDS_DATO
Dødsdato
Valid period
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Fødte og døde
BEFOLKNING_FAR_FNR
Fødselsnummer far
Valid period
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
BEFOLKNING_FODELAND
Fødeland
Valid period
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Fødte og døde
 • Innvandrere
BEFOLKNING_BYDEL
Bostedsbydel
Valid period1990-01-01 - 2024-01-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND
Fødselsår og måned
Valid period
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Fødte og døde
BEFOLKNING_FORSTDATO
Første oppholdsdato
Valid period
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Innvandrere
BEFOLKNING_INNALDER
Alder ved innvandring
Valid period
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Innvandrere
BEFOLKNING_INVKAT
Innvandringskategori
Valid period
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Innvandrere
BEFOLKNING_KJOENN
Kjønn
Valid period
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
BEFOLKNING_LANDBAK3GEN
Landbakgrunn
Valid period
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Innvandrere
BEFOLKNING_MOR_FNR
Fødselsnummer mor
Valid period
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL
Bostedskommune fra Folkeregisteret
Valid period1989-01-01 - 2024-01-01
Updated2024-04-19
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Husholdning
SB12843_KOSTRA_EIENDOMSSKATT_ENEBOLIG_120KVM
Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr)
Valid period2007-01-01 - 2023-12-31
Updated2024-02-19
Unit typeKommune
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Eiendomsskatt
 • KOSTRA
 • Kommunale finanser
 • Offentlig sektor
 • Statistikkbanken
SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1
Sykefraværsdagsverk
Valid period2000-04-01 - 2023-12-31
Updated2024-03-22
Unit typeJobb
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sykefravær
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1
Avtalte dagsverk
Valid period2000-04-01 - 2023-12-31
Updated2024-03-22
Unit typeJobb
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sykefravær
ELHUB_PERS_KRAFTPRODUKSJON
Kraftproduksjon
Valid period2020-01-01 - 2023-12-31
Updated2024-04-19
Unit typeMålepunkt
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_MALEPUNKT_ADR_KOMMUNE
Kommune målepunkt
Valid period2020-01-31 - 2023-12-31
Updated2024-04-19
Unit typeMålepunkt
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_MALEPUNKTID_FNR
Målepunktid, person
Valid period2020-01-31 - 2023-12-31
Updated2024-04-19
Unit typeMålepunkt
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_PRISOMRADE
Prisområde
Valid period2020-01-31 - 2023-12-31
Updated2024-04-19
Unit typeMålepunkt
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_STROMFORBRUK
Strømforbruk
Valid period2020-01-01 - 2023-12-31
Updated2024-04-19
Unit typeMålepunkt
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri