Skip to content

Databank

Topics

Data type

Unit type

Key variable for

Temporality

PENSJ1967FDT_BTFAK
Pensjon, barnetillegsfaktor
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_ETFAK
Pensjon, ektefelletillegsfaktor
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_FRADFAK
Pensjon, fradrag for arbeidsinntekt
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_GPFAK
Pensjon, grunnpensjonsfaktor
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_STFAK
Pensjon, særtilleggsfaktor
Valid period1970-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_TPFAK
Pensjon, tilleggspensjonsfaktor
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_UFG
Uførepensjon, uføregrad
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_VTSMFAK
Pensjon, ventetillegg, andel av G per år
Valid period1973-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
INNTEKT_FORSORGERFRADRAG
Forsørgerfradrag
Valid period1993-01-01 - 2000-12-31
Updated2021-02-11
Unit typePerson
TemporalityAccumulated
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
ARBSOEK1992FDT_STONAD
Arbeidssøker, stønadskategori
Valid period1992-01-01 - 2001-04-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK1992FDT_TILTAK3
Arbeidssøker, tiltakskategori, ordinære
Valid period1992-01-01 - 2001-04-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK1992FDT_TILTAK5
Arbeidssøker, tiltakskategori, yrkeshemmede
Valid period1992-01-01 - 2001-04-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
REGSYS_NARING_SN94
Næring hovedarbeidsgiver (SN94)
Valid period2000-11-01 - 2001-11-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
NUDB_GS_STP_HEI
Heimkunnskap (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_KROE
Kroppsøvning (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_NAM
Natur-og miljøfag (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_SAM
Samfunnsfag (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
REGSYS_NARING_SN2002
Næring hovedarbeidsgiver (SN2002)
Valid period2002-11-01 - 2007-11-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATBRN1992FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte barn, mottak
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad