Skip to content

Databank

Topics

Data type

Unit type

Key variable for

Temporality

NUDB_GS_STP_ENM
Engelsk muntlig (tom 2021)
Valid period
Updated2022-03-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_ENS
Engelsk skriftlig (tom 2021
Valid period
Updated2022-03-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_HEI
Heimkunnskap (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_KROE
Kroppsøvning (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_NAM
Natur-og miljøfag (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_SAM
Samfunnsfag (tom 2007)
Valid period
Updated2021-04-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG05
Skalapoeng, Engelsk 5.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Valid period
Updated2023-02-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG08
Skalapoeng, Engelsk 8.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Valid period
Updated2023-02-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES05
Skalapoeng, Lesing 5.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Valid period
Updated2023-02-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES08
Skalapoeng, Lesing 8.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Valid period
Updated2023-02-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES09
Skalapoeng, Lesing 9.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Valid period
Updated2023-02-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG05
Skalapoeng, Regning 5.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Valid period
Updated2023-02-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG08
Skalapoeng, Regning 8.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Valid period
Updated2023-02-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG09
Skalapoeng, Regning 9.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Valid period
Updated2023-02-22
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Decimal)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NUS2000_MOR_16
Mors høyeste utdanning da personen var 16 år
Valid period
Updated2023-03-08
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Utdanningsnivå
NUDB_NUS2000_FAR_16
Fars høyeste utdanning da personen var 16 år
Valid period
Updated2023-03-08
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Utdanningsnivå
BEFOLKNING_FOEDEKOMMNR
Fødekommune
Valid period
Updated2023-03-24
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Fødte og døde
BEFOLKNING_INNGRUNN1
Innvandringsgrunn
Valid period
Updated2023-07-06
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Innvandrere
BARNEVERN_FODTAAR
Fødselsår
Valid period
Updated2023-08-24
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Barne- og familievern
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
KRIMINALITET_SIKTEDE_KJONN_POLITIREG
Kjønn, PNR og politiregistrert
Valid period
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityFixed
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
 • Kriminalitet
 • Kriminalitet og rettsvesen
 • Sosiale forhold og kriminalitet