Versjon 5 - Se endringslogg

Dette er ikke nyeste versjon av denne databanken.

Kommando for å kalle opp databanken inne i analyseområdet:

require :5 as ds

Variabler

VariabelBeskrivelse19701970Emne

Endringslogg

Vis endringslogg over alle 8 versjoner

Versjon 8

2021-06-08
Data om boforhold og befolkning med oppdaterte årganger/observasjoner.
BARNEVERN_HJELPETIL
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_INNGRUNN1
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_TRANGBODD
Endret data. Nye årganger.
PENSJ1967FDT_BTFAK
Oppdatert metadata. Oppdatert title.
PENSJ1967FDT_ETFAK
Oppdatert metadata. Oppdatert title.