Versjon 8 - Se endringslogg

Kommando for å kalle opp databanken inne i analyseområdet:

require :8 as ds

Variabler

VariabelBeskrivelse19701970Emne

Endringslogg

Vis endringslogg over alle 10 versjoner

Versjon 9

2021-08-27
Nye variabler skatt.
SKATT_ALMINNELIG_INNTEKT
Ny variabel. Første publisering
SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAG
Ny variabel. Første publisering
SKATT_BRUTTOFORMUE
Ny variabel. Første publisering
SKATT_BRUTTOINNTEKT
Ny variabel. Første publisering
SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITAL
Ny variabel. Første publisering
SKATT_FASTSATT_SKATT
Ny variabel. Første publisering
SKATT_FORMUESKATT
Ny variabel. Første publisering
SKATT_GJELD
Ny variabel. Første publisering
SKATT_NETTOFORMUE
Ny variabel. Første publisering
SKATT_REALKAPITAL
Ny variabel. Første publisering
2021-08-27
Oppdatert metadata befolkning.
BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNR
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_ANT_SOSKEN
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_BARN3_I_HUSH
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_BARN_I_HUSH
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_HUSHNR
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
2021-08-24
Nye variabler inntekt.
INNTEKT_ASK_MARK
Ny variabel. Første publisering
INNTEKT_FOND
Ny variabel. Første publisering
INNTEKT_FORMUE_UTLAND
Ny variabel. Første publisering
INNTEKT_USIKRET_GJELD
Ny variabel. Første publisering
INNTEKT_VERDIPAPIR
Ny variabel. Første publisering
2021-08-11
Data om utdanning med oppdaterte årganger/observasjoner. Nye variabler skatt.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACH
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOK
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOV
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_BU
Endret data. Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
NUDB_KOMM_16
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
NUDB_KURS_FNR
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_KURS_LOEPENR
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_KURS_NUS
Endret data. Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
NUDB_KURS_UTFALL
Endret data. Nye årganger.
NUDB_NUS2000_FAR_16
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
NUDB_NUS2000_MOR_16
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
NUDB_SOSBAK
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_ARV_GAVER
Ny variabel. Første publisering
SKATT_FRADR_FAGFORENING
Ny variabel. Første publisering
SKATT_FRADR_REISEUTGIFTER
Ny variabel. Første publisering
SKATT_MERUTG_KOST_LOSJI
Ny variabel. Første publisering