Versjon 6 - Se endringslogg

Kommando for å kalle opp databanken inne i analyseområdet:

require :6 as ds

Variabler

VariabelBeskrivelse19701970Emne

Endringslogg

Vis endringslogg over alle 6 versjoner

Versjon 6

2021-04-29
Ny variabel bydel.
BEFOLKNING_BYDEL
Ny variabel. Første publisering
2021-04-14
Oppdatert metadata utdanning.
NUDB_GS_STP_KROE
Oppdatert metadata. Oppdatert title.
2021-04-12
Data om inntekt oppdatert til nyeste årgang. Nye variabler utdanning og Lånekassen.
INNTEKT_AFP_OFF
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AFP_PRIV
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AFP_SUM
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AKSJEUTBYTTE
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETR
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_ANDREKAPINNT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_ARBLED
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BANKINNSK
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BARNETRYGD
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BER_BRFORM
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BER_REALKAP
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BOSTOTTE
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BRUTTOFORM
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITAL
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FORELDREPENGER
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FORMUESKATT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FORSORGERFRADRAG
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FTRYG
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_GJELD
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_GRUNN_HJELP
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_HUSHNR
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_HUSH_IES
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_HUSH_IES_EU
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_IES
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_KODE218
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_KONTANTSTOTTE
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_LONN
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_NARINNT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_OVERFOR
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_PGIVINNT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_PRIM_MARK
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_REAL
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_REALISASJONSGEVINST
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_REALISASJONSTAP
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_RENTINNT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_RENTUT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SEK_MARK
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SKPLOVF
Endret data. Nye årganger.Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SOSIAL
Endret data. Nye årganger.Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_STUDIESTIPEND
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SUM_ARBAVKL
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SYKEPENGER
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_UTSKATT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WIES
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WKAPINNT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WLONN
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WNARINNT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WOVERFOR
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSAMINNT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKATOVF
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKFROVF
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKPLOVF
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WYRKINNT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_YRKINNT
Endret data. Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_SALDO_GEBYR
Ny variabel. Første publisering
LAANEKASSEN_SALDO_LAAN
Ny variabel. Første publisering
LAANEKASSEN_SALDO_OMKOSTNINGER
Ny variabel. Første publisering
LAANEKASSEN_SALDO_RENTER
Ny variabel. Første publisering
LAANEKASSEN_UTBETALT_LAAN
Ny variabel. Første publisering
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND
Ny variabel. Første publisering
NUDB_GS_STP_ENM
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_ENS
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_HEI
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_KHV
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_KRL
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_KRO
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_KROE
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_MAT
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_MHE
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_MUS
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_NAM
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_NAT
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_NOH
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_NOM
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_NOS
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_RLE
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_SAF
Ny variabel. Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_SAM
Ny variabel. Første publisering i RAIRD