Data fra SSB no.ssb.fdb

Versjon 4 - Se endringslogg

Registerdata som inngår i SSBs statistikkproduksjon

Kommando for å kalle opp databanken inne i analyseområdet:

require no.ssb.fdb:4 as ds

Variabler

VariabelBeskrivelse19672020Emne
AFPO1992FDT_MOTTAKAvtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_GRADAvtalefestet pensjon, offentlig sektor, uttaksgrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_MOTTAKAvtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP1992FDT_MOTTAKAvtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_GRADAvtalefestet pensjon, privat sektor, uttaksgrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_MOTTAKAvtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAKAlderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_GRADAlderspensjon fra folketrygden, uttaksgrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAKAlderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBAVKLARPFDT_MOTTAKArbeidsavklaringspenger, mottaksperiode
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBSOEK1992FDT_STONADArbeidssøker, stønadskategori
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK1992FDT_TILTAK3Arbeidssøker, tiltakskategori, ordinære
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK1992FDT_TILTAK5Arbeidssøker, tiltakskategori, yrkeshemmede
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK2001FDT_HOVEDArbeidssøker, hovedgruppe
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
BARNETRMOTFDT_ANTBARNBarnetrygd, mottak, antall barn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_BELOPBarnetrygd, mottak, månedsbeløp
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_MOTTAKBarnetrygd, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_STATUSKBarnetrygd, mottak, type
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNRAntall personer i familien
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNRAntall familier i husholdningen
 • Befolkning
BEFOLKNING_ANT_SOSKENBarnets antall søsken i husholdningen
 • Befolkning
BEFOLKNING_BARNBarn i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_BARN3_I_FAMAntall barn i familien, uansett alder
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_BARN3_I_HUSHAntall barn i husholdningen, uansett alder
 • Befolkning
BEFOLKNING_BARN_I_HUSHAntall barn (0-17 år) i husholdningen
 • Befolkning
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNRAntall barn (0-17 år) i familien
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_DOEDS_DATODødsdato
 • Befolkning
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNRAlder på eldste person i husholdning
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNRAlder på eldste person i familien
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_FAR_FNRFødselsnummer far
 • Befolkning
BEFOLKNING_FODELANDFødeland
 • Befolkning
BEFOLKNING_FOEDEKOMMNRFødekommune
 • Befolkning
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MNDFødselsår og måned
 • Befolkning
BEFOLKNING_FORELDREKODEBarn - kode for antall foreldre i husholdningen og foreldrenes samlivsform
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_FORSTDATOFørste oppholdsdato
 • Befolkning
BEFOLKNING_HUSHNRHusholdningsnummer bohusholdning
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_IMPUTERTStudent med imputert husholdning
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_INNALDERAlder ved innvandring
 • Befolkning
BEFOLKNING_INNGRUNN1Innvandringsgrunn
 • Befolkning
BEFOLKNING_INVKATInnvandringskategori
 • Befolkning
BEFOLKNING_KJOENNKjønn
 • Befolkning
BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISKBostedskommune faktisk adresse
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELLBostedskommune fra Folkeregisteret
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNRKontaktperson i husholdning
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNRKontaktperson familie
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_LANDBAK3GENLandbakgrunn
 • Befolkning
BEFOLKNING_MOR_FNRFødselsnummer mor
 • Befolkning
BEFOLKNING_MRK_FNRAlle Personidenter
 • Populasjon
BEFOLKNING_PARSTATUSParstatus i familien
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNRAntall personer 0-17 år i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNRAntall personer 18 år og over i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNRAntall personer i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_REGSTATStatuskode
 • Befolkning
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNRFamilienummer
 • Befolkning
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYPFamilietype
 • Befolkning
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYPHusholdningstype detaljert inndeling
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODEPersonkode
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_SOSKENKODEBarn - kode for søskentyper i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_STATUSKODEStatuskode til fødselsnummer
 • Befolkning
 • Innvandring
BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORDStatuskode for samordningspopulasjonen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_TETTNRTettsted
 • Befolkning
BEFOLKNING_TS_KODETett/spredtkode
 • Befolkning
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNRAlder på yngste person i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNRAlder på yngste person i familien
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BOFORHOLD_ANTALL_BADAntall bad
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGERAntall boliger i bygningen
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_ANTALL_ETASJERAntall etasjer
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_ANTALL_ROMAntall rom
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_ANTALL_WCAntall WC
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BOLETABoligens plassering i bygningen
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BOLIG_HUSHKoblingskode husholdning – bolig
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BRUKSAREALBruksareal
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPEBruksenhetstype
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BYGGEAARByggeår
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPEBygningstype standard 2000 detaljert inndeling
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGRBygningstype standard 2000 aggregert inndeling
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_EIEFORMEieform bolig
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_EIE_LEIEEierstatus
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_HEISHeis i bygning
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_HUSHTYPEHusholdningstype grov inndeling
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_KILDE_KOBLKilde kobling husholdning - bolig
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_KJOKKENKODEKjøkkenkode
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIGKoblingsnivå husholdning - bolig
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_P_AREALP-areal
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_TRANGBODDTrangboddhet
 • Boforhold
 • Husholdning
BOSATTEFDT_BOSTEDBostedskommune
 • Befolkning
ENSLIGBTSFDT_MOTTAKEnslig forsørger stønad til barnetilsyn, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ENSLIGOVGFDT_MOTTAKEnslig forsørger overgangsstønad, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ENSLIGUTDFDT_MOTTAKEnslig forsørger utdanningsstønad, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATBRN1992FDT_MOTTAKPensjon til etterlatte barn, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATBRN2011FDT_MOTTAKPensjon til etterlatte barn, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATEKT1992FDT_MOTTAKPensjon til etterlatt ektefelle, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATEKT2011FDT_GRADPensjon til etterlatt ektefelle, uttaksgrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATEKT2011FDT_MOTTAKPensjon til etterlatt ektefelle, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATFAM1992FDT_MOTTAKPensjon til etterlatte familiepleiere, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATFAM2011FDT_MOTTAKPensjon til etterlatte familiepleiere, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
FUFOERPFDT_MOTTAKForeløpig uførestønad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
FUFOERPFDT_UFGForeløpig uførestønad, uføregrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
GRUNNSTFDT_MOTTAKGrunnstønad fra folketrygden, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
HJELPSTFDT_MOTTAKHjelpestønad fra folketrygden, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
INNTEKT_AKSJEUTBYTTEAksjeutbytte
 • Inntekt
INNTEKT_ARBLEDDagpenger ved arbeidsledighet
 • Inntekt
INNTEKT_BANKINNSKBankinnskudd
 • Inntekt
INNTEKT_BER_BRFORMBeregnet bruttoformue
 • Inntekt
INNTEKT_BER_REALKAPBeregnet realkapital
 • Inntekt
INNTEKT_BOSTOTTEBostøtte
 • Inntekt
INNTEKT_BRUTTOFORMSkattepliktig bruttoformue
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_FORMUESKATTFormuesskatt
 • Inntekt
INNTEKT_GJELDGjeld
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_GRUNN_HJELPGrunn- og hjelpestønad
 • Inntekt
INNTEKT_HUSHNRHusholdningsnummer felles husholdningsøkonomi
 • Befolkning
INNTEKT_KODE218Uføretrygd fra folketrygden
 • Inntekt
INNTEKT_KONTANTSTOTTEKontantstøtte
 • Inntekt
INNTEKT_PGIVINNTPensjonsgivende inntekt
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_PRIM_MARKBeregnet markedsverdi av primærbolig
 • Inntekt
INNTEKT_REALSkattepliktig realkapital
 • Inntekt
INNTEKT_REALISASJONSGEVINSTRealisasjonsgevinster
 • Inntekt
INNTEKT_REALISASJONSTAPRealisasjonstap
 • Inntekt
INNTEKT_RENTINNTRenteinntekter
 • Inntekt
INNTEKT_RENTUTRenteutgifter
 • Inntekt
INNTEKT_SEK_MARKBeregnet markedsverdi av sekundærbolig
 • Inntekt
INNTEKT_SOSIALSosialhjelp
 • Inntekt
INNTEKT_STUDIESTIPENDStudiestipend
 • Inntekt
INNTEKT_SUM_ARBAVKLArbeidsavklaringspenger
 • Inntekt
INNTEKT_SYKEPENGERSykepenger
 • Inntekt
INNTEKT_TJENPENTjenestepensjoner
 • Inntekt
INNTEKT_UTSKATTUtlignet skatt
 • Inntekt
INNTEKT_WIESInntekt etter skatt
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WIES_KORRIGERTInntekt etter skatt
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WKAPINNTKapitalinntekter
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WKAPINNT_KORRIGERTKapitalinntekter
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WLONNLønnsinntekter
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WNARINNTNetto næringsinntekter
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WOVERFOROverføringer
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WOVERFOR_KORRIGERTOverføringer
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WSAMINNTSamlet inntekt
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WSAMINNT_KORRIGERTSamlet inntekt
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WSKATOVFUtlignet skatt og negative overføringer
 • Inntekt
INNTEKT_WSKFROVFSkattefrie overføringer
 • Inntekt
INNTEKT_WSKPLOVFSkattepliktige overføringer
 • Inntekt
INNTEKT_WYRKINNTYrkesinntekter
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INTROSTFDT_MOTTAKIntroduksjonsstønad, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
KVALIFSTFDT_MOTTAKKvalifiseringsstønad, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
KVALIFSTZFDT_ANT_KOMKvalifiseringsstønad, antall kommuner
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
KVALIFSTZFDT_KVP_STONADKvalifiseringsstønad, beløp i året
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACHÅrstall første gang fullført bachelor
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMGÅrstall første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOKÅrstall første gang fullført doktorgrad
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GSÅrstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOVÅrstall første gang fullført hovedfagsnivå/master
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOYÅrstall første gang fullført høgskolekandidat eller tilsvarende
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSÅrstall første gang fullført tre-årig videregående-skole-nivå
 • Utdanning
NUDB_BUUtdanningens art NUS2000 Utdanningsnivå
 • Utdanning
NUDB_KOMM_16Bostedskommune ved fylte 16 år
 • Utdanning
NUDB_KURS_FNRKurs, fødselsnummer person
 • Utdanning
NUDB_KURS_LOEPENRLøpenummer for kurs
 • Utdanning
NUDB_KURS_NUSUtdanningens art NUS2000 Kurs
 • Utdanning
NUDB_KURS_UTFALLUtfall av utdanning, omkodet
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG05Skalapoeng, Engelsk 5.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08Skalapoeng, Engelsk 8.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05Skalapoeng, Lesing 5.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08Skalapoeng, Lesing 8.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09Skalapoeng, Lesing 9.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG05Skalapoeng, Regning 5.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08Skalapoeng, Regning 8.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09Skalapoeng, Regning 9.trinn
 • Utdanning
NUDB_NUS2000_FAR_16Fars høyeste utdanning da personen var 16 år
 • Utdanning
NUDB_NUS2000_MOR_16Mors høyeste utdanning da personen var 16 år
 • Utdanning
NUDB_SOSBAKSosial bakgrunn - utdanning
 • Utdanning
PENSJ1967FDT_BTFAKPensjon, barnetillegsfaktor
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_ETFAKPensjon, ektefelletillegsfaktor
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_FRADFAKPensjon, fradrag for arbeidsinntekt
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_GPFAKPensjon, grunnpensjonsfaktor
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_STFAKPensjon, særtilleggsfaktor
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_TPFAKPensjon, tilleggspensjonsfaktor
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_UFGUførepensjon, uføregrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_VTSMFAKPensjon, ventetillegg, andel av G per år
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJPOENGFDT_OPTPensjonspoeng, overkompensasjon
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJPOENGFDT_SPTPensjonspoeng, sluttpoengtall
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
REGSYS_ARBKOMMArbeidsstedskommune
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARBTIDForventet/avtalt arbeidstid, intervaller
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARBTIMForventet/avtalt arbeidstid, eksakte timer
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDAvtalt arbeidstid per uke
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARB_ARBKOMMArbeidsstedskommune
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSArbeidsmarkedsstatus
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08Yrkeskode i henhold til STYRK08
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_FORG_FRMOrganisasjonsform
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_FRTK_ID_SSBPersonens hovedarbeidsforhold – foretak
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_FRTK_ORG_FORMForetakets organisasjonsform
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014Foretakets sektorkode
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_NARING_SN2002Næring hovedarbeidsgiver (SN2002)
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_NARING_SN2007Næring hovedarbeidsgiver (SN2007)
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_NARING_SN94Næring hovedarbeidsgiver (SN94)
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_ORGBEDPersonens hovedarbeidsforhold – virksomhet
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_ORGFORPersonens hovedarbeidsforhold – foretak
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_SEKTORInstitusjonell sektor
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_SEKTOR_2014Institusjonell sektor 2012
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_VIRK_ID_SSBPersonens hovedarbeidsforhold – virksomhet
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_VIRK_NACE1_SN07Virksomhetens hovednæring
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_YRKE_PUBLYrke. Publiseringskategorier basert på STYRK2008.
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_YRKSTATArbeidsmarkedsstatus
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REHABFDT_DAGSATSRehabiliteringspenger, dagsats
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
REHABFDT_INNV_GRADRehabiliteringspenger, innvilgelsesgrad
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
REHABFDT_MOTTAKRehabiliteringspenger, mottak
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SIVSTANDFDT_SIVSTANDSivilstand
 • Befolkning
SOSHJLPFDT_MOTTAKØkonomisk sosialhjelp, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_ANTKOMØkonomisk sosialhjelp, antall kommuner
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_BIDBØkonomisk sosialhjelp, bidragsbeløp i året
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_LAANØkonomisk sosialhjelp, lånebeløp i året
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_MNDUTBETØkonomisk sosialhjelp, antall måneder i året
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SUPPLSTFDT_MOTTAKSupplerende stønad, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
TIDSUFOERPFDT_MOTTAKTidsbegrenset uførestønad, mottak
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
TIDSUFOERPFDT_UFGTidsbegrenset uførestønad, uføregrad
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_MOTTAKUførepensjon, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_UFGUførepensjon, uføregrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP2011FDT_GRADUførepensjon, uføregrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP2011FDT_MOTTAKUførepensjon, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad

Endringslogg

Vis endringslogg over alle 4 versjoner

Versjon 4

2020-12-07
Data om befolkning, boforhold, inntekt, og sysselsetting oppdatert til nyeste årgang. Rettet feil i tre variabler.
BEFOLKNING_FOEDEKOMMNR
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
BEFOLKNING_HUSHNR
Endret data. Rettet feil i data.
BEFOLKNING_MRK_FNR
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_PARSTATUS
Endret data. Nye årganger.
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR
Endret data. Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTATREMOVE (TODO: Implement support)
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR
Endret data. Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYP
Endret data. Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP
Endret data. Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE
Endret data. Nye årganger.
BEFOLKNING_SOSKENKODE
Endret data. Nye årganger.
BEFOLKNING_STATUSKODE
Ny variabel. Første publisering
BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD
Endret data. Nye årganger.
BEFOLKNING_TETTNR
Endret data. Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
BEFOLKNING_TS_KODE
Endret data. Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
BOFORHOLD_ANTALL_BAD
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGER
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_ETASJER
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_ROM
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_WC
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLETA
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLIG_HUSH
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_BRUKSAREAL
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGGEAAR
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_EIEFORM
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_EIE_LEIE
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_HUSHTYPE
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_KILDE_KOBL
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_KJOKKENKODE
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_P_AREAL
Endret data. Nye årganger.
BOFORHOLD_TRANGBODD
Endret data. Nye årganger.
INNTEKT_BRUTTOFORM
Endret data. Nye årganger.
INNTEKT_PGIVINNT
Endret data. Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBEIDSTID
Oppdatert metadata. Justert linjeskift i description.
REGSYS_ARB_ARBKOMM
Oppdatert metadata. Justert linjeskift i description.
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS
Oppdatert metadata. Justert linjeskift i description.
REGSYS_FORG_FRM
Endret data. Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode. Oppdatert kodeliste.
REGSYS_FRTK_ID_SSB
Endret data. Rettet feil i data.
REGSYS_FRTK_ORG_FORM
Ny variabel. Første publisering
REGSYS_VIRK_ID_SSB
Endret data. Rettet feil i data.