Data fra SSB no.ssb.fdb

Versjon 2

Registerdata som inngår i SSBs statistikkproduksjon

Kommando for å kalle opp databanken inne i analyseområdet:

require no.ssb.fdb:2 as ds

Variabler

Vis alle 207 variabler
VariabelBeskrivelse19672020Emne
AFPO1992FDT_MOTTAKAvtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_GRADAvtalefestet pensjon, offentlig sektor, uttaksgrad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_MOTTAKAvtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad

Endringslogg

Vis endringslogg over alle 2 versjoner

Versjon 2

2020-09-28
Nye årganger for ni variabler
BEFOLKNING_BARN3_I_FAM
Endret data. Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR
Endret data. Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR
Endret data. Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR
Endret data. Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_HUSHNR
Endret data. Nye årganger. Endret datatype fra alfanumerisk til numerisk.
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR
Endret data. Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR
Endret data. Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR
Endret data. Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR
Endret data. Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.