Versjon 11 - Se endringslogg

Kommando for å kalle opp databanken inne i analyseområdet:

require :11 as ds

Variabler

VariabelBeskrivelse19701970Emne

Endringslogg

Vis endringslogg over alle 11 versjoner

Versjon 11

2021-10-21
Oppdatert metadata sysselsetting.
REGSYS_ARBKOMM
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARBTID
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARBTIM
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_ARBEIDSTID
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_ARBKOMM
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FORG_FRM
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_ID_SSB
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_ORG_FORM
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN2002
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN2007
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN94
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ORGBED
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ORGFOR
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOR
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOR_2014
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_VIRK_ID_SSB
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_VIRK_NACE1_SN07
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_YRKE_PUBL
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_YRKSTAT
Oppdatert metadata. Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.
2021-10-11
Data om barnevern med oppdaterte årganger/observasjoner. Nye variabler skatt, utdanning.
BARNEVERN_FODTAAR
Endret data. Oppdatert med nye observasjoner.
BARNEVERN_HJELPETIL
Endret data. Nye årganger.
BARNEVERN_HJELPETIL12
Endret data. Nye årganger.
BARNEVERN_KOMM
Endret data. Nye årganger.
BARNEVERN_OMSORG
Endret data. Nye årganger.
BARNEVERN_OMSORG12
Endret data. Nye årganger.
NUDB_KURS_GRPOENG
Ny variabel. Første publisering
VALG_FORHAAND_SSB
Ny variabel. Første publisering
VALG_FULLTELLINGSKOMMUNE
Ny variabel. Første publisering
VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSB
Ny variabel. Første publisering
VALG_MANNTALL_KOMMNR
Ny variabel. Første publisering
VALG_STEMT_SSB
Ny variabel. Første publisering
VALG_TVERRVEKT
Ny variabel. Første publisering