Data fra SSB no.ssb.fdb

Version ⁨18⁩ - Show changelog

Registerdata som inngår i SSBs statistikkproduksjon

Variables403

VariableDescription19672022Topic
AFPO1992FDT_MOTTAKAvtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_GRADAvtalefestet pensjon, offentlig sektor, uttaksgrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPO2011FDT_MOTTAKAvtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP1992FDT_MOTTAKAvtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_GRADAvtalefestet pensjon, privat sektor, uttaksgrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
AFPP2011FDT_MOTTAKAvtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAKAlderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_GRADAlderspensjon fra folketrygden, uttaksgrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAKAlderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBAVKLARPFDT_MOTTAKArbeidsavklaringspenger, mottaksperiode
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ARBEIDSFORHOLD_PERSONArbeidsforhold, person
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sykefravær
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORMForm for ansettelse
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTIDAvtalt arbeidstid per uke
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBKOMMArbeidsstedskommune
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUSArbeidsmarkedsstatus
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_H3LDELTIDAvtalt heltid eller deltid
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_HOVEDARBEIDHoved- eller biarbeidsforhold
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_KILDEKilde for arbeidsforholdet
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SLUTTSluttdato for arbeidsforholdet
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAKÅrsak til sluttdato
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_STARTStartdato for arbeidsforholdet
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_STILLINGSPSTAvtalt Stillingsprosent
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPPInnrapportert avtalt stillingsprosent
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDEKilde for avtalt stillingsprosent
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SYSSGrunnlag for sysselsettingsklassifikasjon
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_TID_ORDNINGArbeidstidsordning (skift- og turnusordninger)
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTIDAntall timer per uke som full stilling tilsvarer
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPPInnrapportert antall timer per uke som en full stilling tilsvarer
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_TYPEType arbeidsforhold i a-meldingen
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08Yrkeskode
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_ANNEN_BETInnrapportert annen lønn
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_BONUSInnrapportert bonus
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_BONUSHeltidsekvivalent bonus
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_FMLONNHeltidsekvivalent avtalt månedslønn
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_IALTHeltidsekvivalent månedslønn (i alt)
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTILHeltidsekvivalent uregelmessige tillegg
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_EKV_VEKTEkvivalentvekt
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FASTFastlønn
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPPInnrapportert fastlønn
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGGFaste tillegg
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPPInnrapportert faste tillegg
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FERIEFeriepenger
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_FERIE_TREKKTrekk i lønn for ferie
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_GODTGJORELSEUtgiftsgodtgjørelse (SKD)
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGGHelligdagstillegg
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_IMP_STATUSImputeringsstatus for lønn
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_KONTANTKontantlønn etter imputering
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPPInnrapportert kontantlønn
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_NATURALNaturallønn (SKD)
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_OVERTIDOvertidsgodtgjørelse
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPPInnrapportert overtidsgodtgjørelse
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMERTimeantall for overtidsgodtgjørelse
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAGSluttvederlag
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_TIMETimelønn
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALLTimeantall for timelønn
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPPInnrapportert timeantall for timelønn
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPPInnrapportert timelønn
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDETInnrapportert uregelmessige tillegg for arbeidet tid
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDETInnrapportert uregelmessige tillegg for ikke-arbeidet tid
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_PERS_ALDERAlder per 16. i statistikkmåneden
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUSBosettingsstatus
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_PERS_BOTID_FORSTAntall år siden første gang bosatt
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_PERS_BOTID_SISTEAntall år siden siste gang bosatt
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_PERS_DNRMerke for d-nummer
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_PERS_KJOENNKjønn
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_PERS_KOMMNRBostedskommune
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDEKilde for bostedskommune
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTIDSamlet avtalt arbeidstid per uke for personen
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPSTSamlet avtalt stillingsprosent for personen
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBSOEK1992FDT_STONADArbeidssøker, stønadskategori
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK1992FDT_TILTAK3Arbeidssøker, tiltakskategori, ordinære
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK1992FDT_TILTAK5Arbeidssøker, tiltakskategori, yrkeshemmede
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK2001FDT_HOVEDArbeidssøker, hovedgruppe
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
BARNETRMOTFDT_ANTBARNBarnetrygd, mottak, antall barn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_BELOPBarnetrygd, mottak, månedsbeløp
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_MOTTAKBarnetrygd, mottaksperiode
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNETRMOTFDT_STATUSKBarnetrygd, mottak, type
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BARNEVERN_FODTAARFødselsår
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_HJELPETILHjelpetiltak i løpet av året
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_HJELPETIL12Hjelpetiltak per 31.12.
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_KOMMKommune oppgavegiver
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_OMSORGOmsorgstiltak i løpet av året
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BARNEVERN_OMSORG12Omsorgstiltak per 31.12.
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNRAntall personer i familien
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNRAntall familier i husholdningen
 • Befolkning
BEFOLKNING_ANT_SOSKENBarnets antall søsken i husholdningen
 • Befolkning
BEFOLKNING_BARNBarn i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_BARN3_I_FAMAntall barn i familien, uansett alder
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_BARN3_I_HUSHAntall barn i husholdningen, uansett alder
 • Befolkning
BEFOLKNING_BARN_I_HUSHAntall barn (0-17 år) i husholdningen
 • Befolkning
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNRAntall barn (0-17 år) i familien
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_BYDELBostedsbydel
 • Befolkning
BEFOLKNING_DOEDS_DATODødsdato
 • Befolkning
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNRAlder på eldste person i husholdning
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNRAlder på eldste person i familien
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_FAR_FNRFødselsnummer far
 • Befolkning
BEFOLKNING_FODELANDFødeland
 • Befolkning
BEFOLKNING_FOEDEKOMMNRFødekommune
 • Befolkning
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MNDFødselsår og måned
 • Befolkning
BEFOLKNING_FORELDREKODEBarn - kode for antall foreldre i husholdningen og foreldrenes samlivsform
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_FORSTDATOFørste oppholdsdato
 • Befolkning
BEFOLKNING_HUSHNRHusholdningsnummer bohusholdning
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_IMPUTERTStudent med imputert husholdning
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_INNALDERAlder ved innvandring
 • Befolkning
BEFOLKNING_INNGRUNN1Innvandringsgrunn
 • Befolkning
BEFOLKNING_INVKATInnvandringskategori
 • Befolkning
BEFOLKNING_KJOENNKjønn
 • Befolkning
BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISKBostedskommune faktisk adresse
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELLBostedskommune fra Folkeregisteret
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNRKontaktperson i husholdning
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNRKontaktperson familie
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_LANDBAK3GENLandbakgrunn
 • Befolkning
BEFOLKNING_MOR_FNRFødselsnummer mor
 • Befolkning
BEFOLKNING_MRK_FNRAlle Personidenter
 • Populasjon
BEFOLKNING_PARITETParitet
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_PARSTATUSParstatus i familien
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNRAntall personer 0-17 år i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNRAntall personer 18 år og over i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNRAntall personer i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNRFamilienummer
 • Befolkning
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYPFamilietype
 • Befolkning
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYPHusholdningstype detaljert inndeling
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODEPersonkode
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_SOSKENKODEBarn - kode for søskentyper i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_STATUSKODEStatuskode til fødselsnummer
 • Befolkning
 • Innvandring
BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORDStatuskode for samordningspopulasjonen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_TETTNRTettsted
 • Befolkning
BEFOLKNING_TS_KODETett/spredtkode
 • Befolkning
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNRAlder på yngste person i husholdningen
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNRAlder på yngste person i familien
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BOFORHOLD_ANTALL_BADAntall bad
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGERAntall boliger i bygningen
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_ANTALL_ETASJERAntall etasjer
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_ANTALL_ROMAntall rom
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_ANTALL_WCAntall WC
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BOLETABoligens plassering i bygningen
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BOLIG_HUSHKoblingskode husholdning – bolig
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BRUKSAREALBruksareal
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPEBruksenhetstype
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BYGGEAARByggeår
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPEBygningstype standard 2000 detaljert inndeling
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGRBygningstype standard 2000 aggregert inndeling
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_EIEFORMEieform bolig
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_EIE_LEIEEierstatus
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_HUSHTYPEHusholdningstype grov inndeling
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_KILDE_KOBLKilde kobling husholdning - bolig
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_KJOKKENKODEKjøkkenkode
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIGKoblingsnivå husholdning - bolig
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_P_AREALP-areal
 • Boforhold
 • Husholdning
BOFORHOLD_TRANGBODDTrangboddhet
 • Boforhold
 • Husholdning
BOSATTEFDT_BOSTEDBostedskommune
 • Befolkning
ENSLIGBTSFDT_MOTTAKEnslig forsørger stønad til barnetilsyn, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ENSLIGOVGFDT_MOTTAKEnslig forsørger overgangsstønad, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ENSLIGUTDFDT_MOTTAKEnslig forsørger utdanningsstønad, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATBRN1992FDT_MOTTAKPensjon til etterlatte barn, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATBRN2011FDT_MOTTAKPensjon til etterlatte barn, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATEKT1992FDT_MOTTAKPensjon til etterlatt ektefelle, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATEKT2011FDT_GRADPensjon til etterlatt ektefelle, uttaksgrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATEKT2011FDT_MOTTAKPensjon til etterlatt ektefelle, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATFAM1992FDT_MOTTAKPensjon til etterlatte familiepleiere, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATFAM2011FDT_MOTTAKPensjon til etterlatte familiepleiere, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
FUFOERPFDT_MOTTAKForeløpig uførestønad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
FUFOERPFDT_UFGForeløpig uførestønad, uføregrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
GRUNNSTFDT_MOTTAKGrunnstønad fra folketrygden, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
HJELPSTFDT_MOTTAKHjelpestønad fra folketrygden, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
INNTEKT_AFP_OFFAvtalefestet pensjon, offentlig sektor
 • Inntekt
INNTEKT_AFP_PRIVAvtalefestet pensjon, privat sektor
 • Inntekt
INNTEKT_AFP_SUMAvtalefestet pensjon
 • Inntekt
INNTEKT_AKSJEUTBYTTEAksjeutbytte
 • Inntekt
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETRAlderspensjon fra folketrygden
 • Inntekt
INNTEKT_ANDREKAPINNTAndre kapitalinntekter
 • Inntekt
INNTEKT_ARBLEDDagpenger ved arbeidsledighet
 • Inntekt
INNTEKT_ASK_MARKAksjesparekonto
 • Inntekt og forbruk
INNTEKT_BANKINNSKBankinnskudd
 • Inntekt
INNTEKT_BARNETRYGDBarnetrygd
 • Inntekt
INNTEKT_BER_BRFORMBeregnet bruttoformue
 • Inntekt
INNTEKT_BER_REALKAPBeregnet realkapital
 • Inntekt
INNTEKT_BOSTOTTEBostøtte
 • Inntekt
INNTEKT_BRUTTOFORMSkattepliktig bruttoformue
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITALBruttofinanskapital
 • Inntekt
INNTEKT_FONDFond
 • Inntekt og forbruk
INNTEKT_FORELDREPENGERForeldrepenger
 • Inntekt
INNTEKT_FORMUESKATTFormuesskatt
 • Inntekt
INNTEKT_FORMUE_UTLANDFormue utland
 • Inntekt og forbruk
INNTEKT_FORSORGERFRADRAGForsørgerfradrag
 • Inntekt
INNTEKT_FTRYGPensjoner fra folketrygden
 • Inntekt
INNTEKT_GJELDGjeld
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_GRUNN_HJELPGrunn- og hjelpestønad
 • Inntekt
INNTEKT_HUSHNRHusholdningsnummer felles husholdningsøkonomi
 • Befolkning
INNTEKT_HUSH_IESHusholdningens inntekt etter skatt
 • Inntekt
INNTEKT_HUSH_IES_EUHusholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet, EU-ekvivalensskala
 • Inntekt
INNTEKT_KODE218Uføretrygd fra folketrygden
 • Inntekt
INNTEKT_KONTANTSTOTTEKontantstøtte
 • Inntekt
INNTEKT_LONNLønnsinntekter
 • Inntekt
INNTEKT_NARINNTNetto næringsinntekter
 • Inntekt
INNTEKT_OVERFOROverføringer
 • Inntekt
INNTEKT_PGIVINNTPensjonsgivende inntekt
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_PRIM_MARKBeregnet markedsverdi av primærbolig
 • Inntekt
INNTEKT_REALSkattepliktig realkapital
 • Inntekt
INNTEKT_REALISASJONSGEVINSTRealisasjonsgevinster
 • Inntekt
INNTEKT_REALISASJONSTAPRealisasjonstap
 • Inntekt
INNTEKT_RENTINNTRenteinntekter
 • Inntekt
INNTEKT_RENTUTRenteutgifter
 • Inntekt
INNTEKT_SEK_MARKBeregnet markedsverdi av sekundærbolig
 • Inntekt
INNTEKT_SKPLOVFSkattepliktige overføringer
 • Inntekt
INNTEKT_SOSIALSosialhjelp
 • Inntekt
INNTEKT_STUDIESTIPENDStudiestipend
 • Inntekt
INNTEKT_SUM_ARBAVKLArbeidsavklaringspenger
 • Inntekt
INNTEKT_SYKEPENGERSykepenger
 • Inntekt
INNTEKT_TJENPENTjenestepensjoner
 • Inntekt
INNTEKT_USIKRET_GJELDUsikret gjeld
 • Inntekt og forbruk
INNTEKT_UTSKATTUtlignet skatt
 • Inntekt
INNTEKT_VERDIPAPIRAksjer og andre verdipapirer, markedsverdi
 • Inntekt og forbruk
INNTEKT_WIESInntekt etter skatt
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WKAPINNTKapitalinntekter
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WLONNLønnsinntekter
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WNARINNTNetto næringsinntekter
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WOVERFOROverføringer
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WSAMINNTSamlet inntekt
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_WSKATOVFUtlignet skatt og negative overføringer
 • Inntekt
INNTEKT_WSKFROVFSkattefrie overføringer
 • Inntekt
INNTEKT_WSKPLOVFSkattepliktige overføringer
 • Inntekt
INNTEKT_WYRKINNTYrkesinntekter
 • Inntekt og forbruk
 • Inntekt og formue
INNTEKT_YRKINNTYrkesinntekter
 • Inntekt
INTROSTFDT_MOTTAKIntroduksjonsstønad, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
KJORETOY_DRIVSTOFF_OMKDrivstofftype
 • Kjøretøy
 • Motorvogn
KJORETOY_EG_VEKTKjøretøyets egenvekt
 • Kjøretøy
 • Motorvogn
KJORETOY_FREG_ARFørste registreringsår, årsmodell
 • Kjøretøy
 • Motorvogn
KJORETOY_KJORETOYID_FNRKjøretøysid, person
 • Kjøretøy
 • Motorvogn
KJORETOY_KJT_GRUPKjøretøygruppe kode
 • Kjøretøy
 • Motorvogn
KJORETOY_TOT_VEKTKjøretøyets totalvekt
 • Kjøretøy
 • Motorvogn
KVALIFSTFDT_MOTTAKKvalifiseringsstønad, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
KVALIFSTZFDT_ANT_KOMKvalifiseringsstønad, antall kommuner
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
KVALIFSTZFDT_KVP_STONADKvalifiseringsstønad, beløp i året
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
LAANEKASSEN_SALDO_GEBYRSaldo gebyr
 • Lånekassen
LAANEKASSEN_SALDO_LAANSaldo lån
 • Lånekassen
LAANEKASSEN_SALDO_OMKOSTNINGERSaldo omkostninger
 • Lånekassen
LAANEKASSEN_SALDO_RENTERSaldo renter
 • Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_LAANUtbetalt lån
 • Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPENDUtbetalt stipend - sum
 • Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_ANNETUtbetalt stipend - Annet
 • Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_EXAMENUtbetalt stipend - Omgjøring eksamen
 • Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_GRADUtbetalt stipend - Omgjøring grad
 • Lånekassen
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACHÅrstall første gang fullført bachelor
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMGÅrstall første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOKÅrstall første gang fullført doktorgrad
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GSÅrstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOVÅrstall første gang fullført hovedfagsnivå/master
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOYÅrstall første gang fullført høgskolekandidat eller tilsvarende
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSÅrstall første gang fullført treårig videregående skolenivå
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSAÅrstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, allmennfag
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOVÅrstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSYÅrstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, yrkesfag
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOVÅrstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOVÅrstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOVÅrstall første gang registrert i hovedfag/master
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_UHÅrstall første gang registrert i høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTDÅrstall første gang registrert i videregående utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOVÅrstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om vid.opplæring/opplæringsloven
 • Utdanning
NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UHAlder ved utgangen av det kalenderåret personen første gang er registrert i høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_BUUtdanningens art NUS2000 Utdanningsnivå
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_ENMEngelsk muntlig
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_ENSEngelsk skriftlig
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_HEIHeimkunnskap (tom 2007)
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_KHVKunst og håndverk
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_KRLKristendom, religion og livssyn (2002-2008,2016-2020)
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_KROKroppsøvning (fom 2008)
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_KROEKroppsøving (tom 2007)
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_MATMatematikk
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_MHEMat og Helse (fom 2008)
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_MUSMusikk
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_NAMNatur-og miljøfag (tom 2007)
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_NATNaturfag (fom 2008)
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_NOHNorsk hovedmål, skriftlig
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_NOMNorsk hovedmål, muntlig
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_NOSNorsk sidemål
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_RLEReligion, livssyn og etikk (fom 2008, tom 2015)
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_SAFSamfunnsfag (fom 2008)
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_SAMSamfunnsfag (tom 2007)
 • Utdanning
NUDB_KOMM_16Bostedskommune ved fylte 16 år
 • Utdanning
NUDB_KURS_EIERFSkolens eierforhold
 • Utdanning
NUDB_KURS_FNRKurs, fødselsnummer person
 • Utdanning
NUDB_KURS_FULLANDFullføringsland for utdanningen
 • Utdanning
NUDB_KURS_GRPOENGGrunnskolepoeng
 • Utdanning
NUDB_KURS_HELDELHeltid/deltid
 • Utdanning
NUDB_KURS_KOMPKompetanse i videregående opplæring
 • Utdanning
NUDB_KURS_LOEPENRLøpenummer for kurs
 • Utdanning
NUDB_KURS_NUSUtdanningens art NUS2000 Kurs
 • Utdanning
NUDB_KURS_REALKOMPOpptakskompetanse for studenter
 • Utdanning
NUDB_KURS_RETTRett til videregående opplæring
 • Utdanning
NUDB_KURS_UHGRUPPEGruppering av høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_KURS_UTDGruppering av skoleslag
 • Utdanning
NUDB_KURS_UTFALLUtfall av utdanning, omkodet
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG05Skalapoeng, Engelsk 5.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08Skalapoeng, Engelsk 8.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05Skalapoeng, Lesing 5.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08Skalapoeng, Lesing 8.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09Skalapoeng, Lesing 9.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG05Skalapoeng, Regning 5.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08Skalapoeng, Regning 8.trinn
 • Utdanning
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09Skalapoeng, Regning 9.trinn
 • Utdanning
NUDB_NUS2000_FAR_16Fars høyeste utdanning da personen var 16 år
 • Utdanning
NUDB_NUS2000_MOR_16Mors høyeste utdanning da personen var 16 år
 • Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_BACHAntall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført bachelor
 • Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_DOKAntall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført doktorgrad
 • Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_HOVAntall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført hovedfagsnivå/master
 • Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_HOYAntall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført høgskole eller tilsvarende
 • Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VSAntall semester registrert i videregående utdanning før første fullføring
 • Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VSAAntall semester registrert i videregående utdanning før første fullføring, allmennfag
 • Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VSA_LOVAntall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring, allmennfag
 • Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VSYAntall semester registrert i videregående utdanning før første fullføring, yrkesfag
 • Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VSY_LOVAntall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring, yrkesfag
 • Utdanning
NUDB_SEMESTER_FFF_VS_LOVAntall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring
 • Utdanning
NUDB_SOSBAKSosial bakgrunn - utdanning
 • Utdanning
NUDB_UTVEKSL_SKOLEAARSkoleåret opplysningene er meldt
 • Utdanning
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSUtvekslings-/ innvekslingsstudent
 • Utdanning
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSAVTALEUtvekslingsavtale
 • Utdanning
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSLANDUtvekslings-/innvekslingsland
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_ENG1002Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_ENG1003Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_ENG1007Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_ENG1009Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_MAT1005Matematikk 2P-Y
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_MAT1015Matematikk 2P
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_NOR1206Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_NOR1211Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_NOR1212Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_NOR1213Norsk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_NOR1231Norsk hovedmål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_NOR1232Norsk sidemål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
 • Utdanning
NUDB_VGS_STP_NOR1233Norsk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig
 • Utdanning
PENSJ1967FDT_BTFAKPensjon, barnetilleggsfaktor
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_ETFAKPensjon, ektefelletilleggsfaktor
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_FRADFAKPensjon, fradrag for arbeidsinntekt
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_GPFAKPensjon, grunnpensjonsfaktor
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_STFAKPensjon, særtilleggsfaktor
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_TPFAKPensjon, tilleggspensjonsfaktor
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_UFGUførepensjon, uføregrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_VTSMFAKPensjon, ventetillegg, andel av G per år
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJPOENGFDT_OPTPensjonspoeng, overkompensasjon
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJPOENGFDT_SPTPensjonspoeng, sluttpoengtall
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
REGSYS_ARBKOMMArbeidsstedskommune, hovedarbedsforhold
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARBTIDForventet/avtalt arbeidstid, intervaller, hovedarbeidsforhold
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARBTIMForventet/avtalt arbeidstid, eksakte timer, hovedarbeidsforhold
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDForventet/avtalt arbeidstid, eksakte timer - hovedarbeidsforhold
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARB_ARBKOMMArbeidsstedskommune, hovedarbeidsforhold
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSArbeidsmarkedsstatus, hovedarbeidsforhold
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARB_KILDEKilde for arbeidsmarkedsstatus, hovedarbeidsforhold
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08Yrkeskode i henhold til STYRK08, hovedarbeidsforhold
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_FORG_FRMOrganisasjonsform, hovedarbeidsforhold
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_FRTK_ID_SSBPersonens hovedarbeidsforhold – foretak
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_FRTK_ORG_FORMForetakets organisasjonsform, hovedarbeidsforhold
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014Foretakets sektorkode, hovedarbeidsforhold
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_KILDE_YRKSTATKilde for arbeidsmarkedsstatus, hovedarbeidsforhold
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_NARING_SN2002Næring (SN2002), hovedarbeidsforhold
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_NARING_SN2007Næring (SN2007), hovedarbeidsforhold
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_NARING_SN94Næring hovedarbeidsgiver (SN94)
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_ORGBEDPersonens hovedarbeidsforhold – virksomhet
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_ORGFORPersonens hovedarbeidsforhold – foretak
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_SEKTORInstitusjonell sektor, hovedarbeidsforhold
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_SEKTOR_2014Institusjonell sektor 2012, hovedarbeidsforhold
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_VIRK_ID_SSBPersonens hovedarbeidsforhold – virksomhet
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_VIRK_NACE1_SN07Virksomhetens hovednæring, hovedarbeidsforhold
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
REGSYS_YRKE_PUBLYrke. Publiseringskategorier basert på STYRK2008, hovedarbeidsforhold
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REGSYS_YRKSTATArbeidsmarkedsstatus, hovedarbeidsforhold
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
REHABFDT_DAGSATSRehabiliteringspenger, dagsats
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
REHABFDT_INNV_GRADRehabiliteringspenger, innvilgelsesgrad
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
REHABFDT_MOTTAKRehabiliteringspenger, mottak
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SIVSTANDFDT_SIVSTANDSivilstand
 • Befolkning
SKATT_ALMINNELIG_INNTEKTAlminnelig inntekt før særfradrag
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAGSærfradrag, anvendt
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_ARV_GAVERMottatt arv og gaver
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_BRUTTOFORMUESkattepliktig bruttoformue
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_BRUTTOINNTEKTBruttoinntekt
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITALSkattepliktig bruttofinanskapital
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_FASTSATT_SKATTFastsatt skatt
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_FORMUESKATTFormuesskatt, i alt
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_FRADR_FAGFORENINGFradrag for fagforeningskontingent
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_FRADR_REISEUTGIFTERNetto reiseutgifter
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_GJELDGjeld
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_MERUTG_KOST_LOSJIFradrag for merutgifter til kost/losji
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_NETTOFORMUESkattepliktig nettoformue
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SKATT_REALKAPITALSkattepliktig realkapital
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
SOSHJLPFDT_MOTTAKØkonomisk sosialhjelp, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_ANTKOMØkonomisk sosialhjelp, antall kommuner
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_BIDBØkonomisk sosialhjelp, bidragsbeløp i året
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_LAANØkonomisk sosialhjelp, lånebeløp i året
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_MNDUTBETØkonomisk sosialhjelp, antall måneder i året
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SUPPLSTFDT_MOTTAKSupplerende stønad, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1Avtalte dagsverk
 • Arbeid og lønn
 • Sykefravær
SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1Sykefraværsdagsverk
 • Arbeid og lønn
 • Sykefravær
TIDSUFOERPFDT_MOTTAKTidsbegrenset uførestønad, mottak
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
TIDSUFOERPFDT_UFGTidsbegrenset uførestønad, uføregrad
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_MOTTAKUførepensjon, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP1992FDT_UFGUførepensjon, uføregrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP2011FDT_GRADUførepensjon, uføregrad
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
UFOERP2011FDT_MOTTAKUførepensjon, mottak
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
VALG_FORHAAND_SSBStemte på forhånd
 • Valg
VALG_FULLTELLINGSKOMMUNETotaltelling i kommunen
 • Valg
VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSBManntallskontroll
 • Valg
VALG_MANNTALL_KOMMNRDen stemmeberettigedes manntallsførte kommune
 • Valg
VALG_STEMT_SSBStemte
 • Valg
VALG_TVERRVEKTVekt som gir utvalget tverrsnittsegenskaper for hele landet
 • Valg