Data fra SSB

no.ssb.fdb

Registerdata som inngår i SSBs statistikkproduksjon

⁨403⁩ variabler

Siste versjon ⁨18⁩, oppdatert ⁨2022-09-02⁩