Data fra SSB

no.ssb.fdb

Registerdata som inngår i SSBs statistikkproduksjon

⁨394⁩ variabler

Siste versjon ⁨17⁩, oppdatert ⁨2022-06-27⁩