Data fra SSB

no.ssb.fdb

Registerdata som inngår i SSBs statistikkproduksjon

⁨323⁩ variabler

Siste versjon ⁨12⁩, oppdatert ⁨2021-12-17⁩