Kildehenvisning

Krav

Brukerne skal oppgi microdata.no som kilde ved all offentliggjøring av resultater basert på dataene.

 

Kommer i 2021: arkivering av skript/datasitering

Microdata.no gjør det mulig å dele data (i form av microdata.no-skript) på en helt ny måte.

Innenfor rammen av det NFR-finansierte prosjektet Microdata 2.0, utvikles det i 2021 støtte for arkivering av microdata.no-skript som egne arkiverbare og siterbare størrelser i NSDs arkiv for forskningsdata.

NSD er et sertifisert forskningsdataarkiv, og har integrasjoner mot blant annet DataCite for generering av DOI’er og støtte for sitering av data.

Et viktig fundament for at skript utviklet i microdata.no har god gjenbruksverdi, er støtten for dataversjonering som ble levert oktober 2020.