Tilgang

Tilbud til forskere og studenter

For å bruke microdata.no må du være forsker, PhD- eller masterstudent ved en godkjent forskningsinstitusjon.

I tillegg må institusjonen din ha tegnet institusjonavtale om bruk av microdata.no, og du må være innmeldt som bruker av institusjonens egen brukeradministrator.

Selvbetjening

Institusjoner som har avtale registrerer selv brukere fra sin institusjon.

Slik inngår du institusjonsavtale

Send en epost til microdata@ssb.no og be om avtale til signering. Skriv følgende i emnefeltet: “Forespørsel om institusjonsavtale - " + navn på institusjon og eventuelt institutt

Registrer og administrer brukere for din institusjon

Dersom du er akkreditert som innmelder for din institusjon, kan du logge inn og registrere/administrere brukere.

Sluttbrukeravtale

Ved første innlogging vil forskerbrukere bli bedt om å signere elektronisk en sluttbrukeravtale.

Mal som viser innholdet i sluttbrukeravtalen

Innmeldte brukere

Innmeldte brukere kan logge inn i analysemiljøet.